menu
KRUIJSWIJK 16MB Productions

COPYRIGHT Muziekfragmenten

Copyright-bepalingen m.b.t. samples op deze website.

De muziekfragmenten op deze website zijn citaten in de zin van artikel 15a van de Auteurswet en artikel 10 sub b van de Wet op de Naburige Rechten, en dienen uitsluitend om -binnen de grenzen van voornoemde wettelijke bepalingen- de websitebezoeker een indruk te geven van de te verkrijgen CD's en/of optredens van de artiesten.

De op deze site geplaatste muziekwerken en beelden mogen derhalve niet verder worden verspreid zonder expliciete toestemming van of namens de rechthebbende auteurs, componisten, tekstdichters, uitgeverij(en) (in Nederland vertegenwoordigd door Buma/Stemra) en van of namens de betreffende platenmaatschappij(en) en artiesten.